Liceul Teoretic "Duiliu Zamfirescu" Odobești

"Superioritatea omului asupra întregii creatiuni stă în sentimentele lui" - Duiliu Zamfirescu

Criterii specifice pentru ocuparea posturilor vacante /rezervate

          În conformitate cu prevederile Metodologiei mișcării personalului didactic, în anul școlar 2018-2019, Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Duiliu Zamfirescu” Odobești a aprobat la propunerea Consiliului Profesoral și a Comisiei de Mobilitate din unitatea de învățământ următoarele criterii specifice pentru ocuparea posturilor vacante /rezervate din cadrul unității:

1. Susținerea unei inspecții la clasă, în cadrul Liceului Teoretic ”Duiliu Zamfirescu” Odobești, cu durata de două ore.

2. Obținerea notei minime 9,00 la inspecția susținută în cadrul unității.

3. Ponderea în media de stabilirea ierarhiei candidaților a inspecției la clasă este 75%.

Criteriile sunt valabile pentru toate etapele de mobilitate în care este posibilă stabilirea acestora.

                                                     Director, 

                                                  Tamana Nelu